Wat is aardwarmte?

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is duurzame warmte uit de ondergrond die lokaal gebruikt kan worden voor de verwarming van huizen, kantoren en industrie. De Nederlandse ondergrond bevat veel potentieel voor het winnen van aardwarmte: in de bodem zit warm water opgeslagen tussen gesteentelagen. Dit warmte water kan opgepompt worden en vervolgens kan de warmte worden gebruikt.

De temperatuur in de bodem, en dus ook de temperatuur van het water in de bodem, loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Elke kilometer stijgt de temperatuur met ongeveer 30 graden. Het warme water wordt uit de ondergrond opgepompt en de warmte wordt er uitgehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag, waarna het weer opwarmt.

Aardwarmte is al in veel regio’s in Nederland beschikbaar en wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Aardwarmte draagt bij aan onze energie-onafhankelijkheid. In 2050 wil Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en moet de CO2-uitstoot omlaag. Aardwarmte is een energiebron waarbij nauwelijks CO2-emissies vrijkomen en draagt daarom bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Aardwarmte is niet afhankelijk van weer, wind of seizoen en is daardoor een voorspelbare en betrouwbare warmtebron.

Een structureel veilige en verantwoorde winning van aardwarmte, voor zowel mens als milieu, heeft de hoogste prioriteit. Aardwarmte is relatief nieuw in Nederland en daardoor nog volop in ontwikkeling. Alle kennis en ervaring wordt nationaal en internationaal gedeeld. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met het Ministerie van Economische Zaken en Milieu als bevoegd gezag en het SodM als toezichthouder.

Antwoorden op de meeste gestelde vragen over aardwarmte vindt u hier.