Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell. Deze vier bedrijven hebben zich verenigd in een consortium en hebben de laatste jaren onderzocht of  onderzoeken momenteel de mogelijkheden van aardwarmte in Leeuwarden. Meer informatie over de partners vindt u onderaan deze pagina.

Al in 2013 is Bouwgroep Dijkstra Draisma gestart met de oriëntatie en verkenning van aardwarmte in Leeuwarden, en in 2017 wordt het consortium Warmte van Leeuwarden opgericht. Eind 2018 bleek na uitgebreide geologische studies de potentie van de ondergrond aan de zuidkant van Leeuwarden beter dan de oorspronkelijk beoogde locatie aan de westkant van Leeuwarden (nabij het WTC) en is voor de locatie voor de aardwarmtecentrale uiteindelijk gekozen voor de Nobelweg, aan de zuidkant van Leeuwarden. In 2020 zijn EBN en Shell toegetreden tot het consortium. Onder andere Achmea, Friesland College, ING, Medisch Centrum Leeuwarden, Ondernemerscentrum Fryslân en het Rijksvastgoedbedrijf hebben zich bij warmteleverancier Ennatuurlijk gemeld als afnemer van de duurzame aardwarmte.

Vanaf mei 2021 zal de locatie van het project, op bedrijventerrein de Zwette, klaar worden gemaakt voor een proefboring. Deze proefboring zal in juli 2021 beginnen en duurt ongeveer anderhalve maand. Meer informatie over de bouw en boring vind u op de pagina Bouw en realisatie.

Als blijkt dat de geboorde bron voldoende warmte produceert, zal ook de rest van het aardwarmteproject worden ontwikkeld en parallel zal dan het warmtenet door Ennatuurlijk aangelegd worden. Er zal dan op de locatie aan de Nobelweg (in de tweede helft van 2022) een tweede put worden geboord en een gebouw worden gerealiseerd, waarin alle faciliteiten zullen worden gehuisvest, die de warmte uit de ondergrond overdragen op het nieuwe warmtenet van Leeuwarden. Het netwerk zal worden aangelegd door Ennatuurlijk, en zal naast de bovengenoemde organisaties, ook wel ‘Koplopers’ genoemd ook de wijk Zuidlanden van warmte voorzien. Voor meer informatie over Ennatuurlijk en het ‘Warmtenet Leeuwarden’ kunt u de website van Ennatuurlijk bezoeken.