Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell. Deze vier bedrijven hebben zich verenigd in een consortium en onderzoeken momenteel de mogelijkheden van aardwarmte in Leeuwarden. Meer informatie over deze partners treft u hier.

Al in 2013 is Bouwgroep Dijkstra Draisma gestart met de oriëntatie en verkenning van aardwarmte in Leeuwarden, en in 2017 wordt het consortium Warmte van Leeuwarden met Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk en ECW Netwerk opgericht. Eind 2018 bleek na uitgebreide geologische studies de potentie van de ondergrond aan de zuidkant van Leeuwarden beter dan de oorspronkelijk gedachte locatie aan de westkant van Leeuwarden (nabij het WTC) en is de locatie aan de zuidkant van Leeuwarden nu de beoogde plaats voor de aardwarmtecentrale. De exacte plek wordt nog onderzocht. In 2020 zijn EBN en Shell toegetreden tot het consortium en kozen Achmea en Ondernemerscentrum Fryslân als eerste bedrijven voor duurzame aardwarmte.

Antwoorden op de meest gestelde vragen over Aardwarmte in Leeuwarden vindt u hier.