Vooroplopers

Vooroplopers

Image

Achmea kiest voor aardwarmte

Achmea kiest als eerste grote afnemer voor duurzame aardwarmte.

Het consortium Warmte van Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden voor aardwarmte (ofwel geothermie) in Leeuwarden. In het consortium bundelen vier bedrijven hun krachten: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Aan het einde van dit jaar besluit het consortium of volgend jaar de boring van de bron zal plaatsvinden en Ennatuurlijk besluit of het warmtenet aangelegd gaat worden. Om tot dit besluit te komen zijn voldoende klanten voor aardwarmte noodzakelijk.

Het afgelopen jaar zijn er constructieve gesprekken geweest met grote gasverbruikers in Leeuwarden, waaronder Achmea. Theo Peters, Adviseur Duurzame Bedrijfsvoering & Energiemanagement bij Achmea Facilitair Bedrijf, zegt daarover: “Met het aansluiten van de drie panden van Achmea, waaronder de Achmeatoren, op aardwarmte zetten we een grote stap naar de verduurzaming van ons vastgoed in Leeuwarden. Het zou mooi zijn als ons besluit ook andere bedrijven stimuleert om ook voor aardwarmte te kiezen. We nemen verschillende duurzame maatregelen op onze locaties, waardoor onze CO2-voetafdruk de afgelopen tien jaar al een stuk kleiner is geworden. We willen dat in 2030 al onze gebouwen klimaatneutraal zijn.” Een aantal andere grootverbruikers van aardgas in Leeuwarden is al enthousiast. Het is dan ook de verwachting dat, naast Achmea, nog dit jaar meerdere grootverbruikers zullen besluiten om over te stappen op duurzame aardwarmte.

In het project zullen tientallen miljoenen euro’s worden geïnvesteerd. Warmte van Leeuwarden is blij dat het energiefonds van de provincie Fryslân, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) een deel van de financiering van zowel de aardwarmtebron als het warmtenet voor haar rekening wil nemen. Michel Hendriks, directeur van het FSFE: “De verduurzaming van Friesland is een enorme opgave. Projecten zoals deze maken een groot verschil. Wij zijn blij dat wij als FSFE een bijdrage kunnen leveren met risicodragend kapitaal en kennis.”

Bij een positief investeringsbesluit eind dit jaar wordt in 2020 de aardwarmtebron geboord en het warmtenetwerk aangelegd. Eind 2021 worden de gebouwen van duurzame warmte voorzien. De komende jaren kan het warmtenet in Leeuwarden snel groeien. Daarmee komt betaalbare, duurzame warmte beschikbaar voor een groot deel van de stad.

Image

Ook Ondernemerscentrum Fryslân kiest voor duurzame aardwarmte

Na Achmea als eerste grote afnemer heeft ook het Ondernemerscentrum Fryslân gekozen voor duurzame aardwarmte. Het pand aan de Heliconweg 62 in Leeuwarden, beter bekend als het voormalig kantoor van de Kamer van Koophandel, is eigendom van M7 Real Estate. M7 Real Estate is één van de toonaangevende specialisten in de Europese, multi-tenant vastgoedmarkt met expertise in de lokale markt. M7 en Ennatuurlijk ondertekenden hiertoe kortgeleden een contract.

Stephanie Abbink, Asset Manager bij M7: “We hadden diverse redenen om ons gelijk aan te sluiten op duurzame aardwarmte. Als grote investeerder kan je eigenlijk niet meer zonder duurzaamheid in je strategie. Duurzaamheid is niet alleen voor ons als M7 een heel belangrijk onderwerp, maar met name ook voor onze huurders. Huurders stellen de laatste jaren steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid en vragen het liefst een A-label. Daar willen we graag aan voldoen. Daarnaast zorgt de aansluiting in ons geval ook nog voor een verlaging van de kosten doordat we minder hoeven te investeren in het pand. Het mes snijdt dus aan twee kanten. We werken duurzaam en we besparen kosten.”

“Ook is het voor M7 een goede pilot voor andere locaties. De Gemeente Leeuwarden, warmtebedrijf Ennatuurlijk en het consortium Warmte van Leeuwarden lopen voorop en hierdoor kunnen we nu portefeuille breed gaan kijken. Zeker voor industriële hallen met veel productie lijkt het ons zeer geschikt. Ik raad eigenlijk iedereen aan om samen met Ennatuurlijk naar de mogelijkheden van duurzame aardwarmte te kijken. Het is goed voor de eigenaar, de huurder, het milieu en toekomstbestendig.”

Ennatuurlijk, verantwoordelijk voor het transport en levering van de duurzame warmte van Warmte van Leeuwarden aan de afnemers, is blij met het getekende contract. Peter Slot, Ontwikkelaar duurzame Warmte bij Ennatuurlijk: “Mooi dat ook M7 de toegevoegde waarde van duurzame warmte erkent en een goede visie heeft voor haar vastgoed. We hopen dat dit andere afnemers ook inspireert en kijken uit naar een goede samenwerking met M7!”