Update verder onderzoek

Jan CommunicatieNieuws

Ongeveer een maand geleden bleek dat de eerste resultaten van de brontest onvoldoende zekerheid gaven over het vermogen van de aardwarmtebron om direct door te gaan met de aanleg van het warmtenet. Na deze resultaten zijn we direct aan de slag gegaan met de analyses en het identificeren van mogelijke acties om het aardwarmteproject toch succesvol te realiseren. Alle partijen doen hun uiterste best en zetten alle kennis en middelen in om de aardwarmtebron in productie te krijgen, zodat een belangrijk deel van Leeuwarden van duurzame aardwarmte voorzien kan gaan worden.

De activiteiten bestaan uit laboratoriumonderzoek van het boorgruis (de zgn. cuttings), het doen van additionele metingen (logging) in de put, en (naar verwachting) aanpassingen aan de put. Daarna zal een nieuwe brontest worden gedaan. Het laboratoriumonderzoek is in volle gang, en de definitieve resultaten hiervan worden voor het eind van het jaar verwacht. Ook de voorbereidingen voor de additionele metingen in de put zijn gestart en deze metingen zullen binnenkort plaatsvinden. Op basis van de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de additionele metingen zal worden bepaald welke aanpassingen precies aan de put moeten worden gedaan, en of een nieuwe test uitgevoerd zal worden.

Terwijl de onderzoeken nu lopen, worden de aanpassingen en de test al voorbereid en vergunningen aangevraagd, zodat beschikbaarheid van materialen en uitvoerders kan worden vastgelegd. De demobilisatie is verder volledig afgerond, ook de laatste klei is inmiddels afgevoerd. Het vertrouwen dat wij hebben in een goede afloop wordt gedeeld en ondersteund door direct betrokkenen zoals de gemeente Leeuwarden, de Kopgroepleden en de directe omgeving. Want samen maken we Leeuwarden duurzamer!