Tijdpad

Tijdpad

 • Begin 2013

  BGDD start oriëntatie en verkenning op aardwarmteproject in Leeuwarden

 • Maart 2015

  BGDD ontvangt opsporingsvergunning

 • Juni 2016

  BGDD ontvangt beschikking SDE subsidie

 • November 2017

  Consortium tussen ECW, Ennatuurlijk en BGDD wordt geformeerd

 • Oktober 2018

  Wijziging projectlocatie na aanvullende (intensieve) geologische studies

 • Oktober 2019

  Achmea tekent als koploper voor de afname van duurzame aardwarmte

 • December 2019

  Ennatuurlijk sluit intentieovereenkomst met Gemeente Leeuwarden voor aanleg warmtenet

 • Januari 2020

  Shell en Energie Beheer Nederland treden toe tot consortium

 • September 2020

  Ondertekening overeenkomst warmtenet

 • Mei 2021

  Start bouw locatie

 • Juli-augustus 2021

  Boring 1e put

 • September 2021

  Test 1e put

 • Oktober 2021

  Start nader onderzoek resultaten test

 • In afwachting

  Constructie gebouw en centrale

 • In afwachting

  Aanleg warmtenet

 • In afwachting

  Boring 2e put

 • In afwachting

  Eerste warmtelevering