Resultaten productietest bekend

Gert SchurerNieuws

Twee week geleden is de productietest voor de aardwarmtebron conform plan uitgevoerd. Na uitgebreide analyses van alle data blijkt dat de doorstroming van het water is verbeterd t.o.v. de injectietest van september jl., maar helaas niet zo hoog is als we gehoopt hadden. Dat betekent dat deze bron een beperkte capaciteit voor aardwarmte heeft.

We onderzoeken nu optimalisaties, zoals het vergroten van het bronvermogen door het verbeteren van retourtemperatuur of toepassen van een aanvullende centrale warmtepomp zodat alsnog een duurzaam aardwarmte project gerealiseerd kan worden.

We verwachten voor dit onderzoek een maand nodig te hebben. We blijven er alles aan doen om het project te laten slagen.