Rapport Rekenkamer gaat voorbij aan Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Gert SchurerNieuws

Op 17 juni 2021 is een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer waarin zij onderzocht hebben of drinkwaterbronnen voldoende beschermd worden bij het boren naar aardwarmte. De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat de rijksoverheid de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte beschermt.

Reactie namens Geothermie Nederland:

Wij begrijpen en delen de zorg van de Rekenkamer voor de drinkwatervoorziening maar het is jammer dat de Algemene Rekenkamer voorbijgaat aan de eerder dit jaar gelanceerde Industriestandaard Duurzaam Putontwerp, opgesteld door EBN en Geothermie Nederland. Met ingang van 2021 moeten alle nieuwe putontwerpen voor aardwarmteputten aan deze standaard voldoen. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen. Er is veel geleerd van de eerste generatie aardwarmteputten en dat heeft zich vertaald in een industriestandaard zodat we aardwarmte veilig en duurzaam kunnen blijven winnen, zonder risico voor de drinkwatervoorziening.

Overigens wordt er nu niet geboord in (gereserveerde) drinkwater gebieden en is er in de afgelopen 10 jaar ook geen sprake geweest van enige drinkwatervervuiling.

Klik hier voor een reactie van de betreffende ministeries. Klik hier voor de reactie van Herman Exalto bij BNR.

Aanvullende reactie vanuit Warmte van Leeuwarden:

Vanzelfsprekend voldoet onze bron op de Zwette aan alle opgestelde eisen en wordt er daarnaast ook niet geboord in een gereserveerd drinkwatergebied.