Na de zomer besluit boring tweede put

Gert Schurer Nieuws

Het consortium Warmte van Leeuwarden verwacht na de zomer een definitief besluit te kunnen nemen om de tweede put te boren. De uitgevoerde brontesten hebben minder aardwarmte vermogen aangetoond dan verwacht. Dit kan technisch worden opgelost door de retourtemperatuur uit het warmtenet te verlagen (door betere uitkoeling door de warmteafnemers, of door inzet van een warmtepomp), waardoor het bronvermogen wordt vergroot. Hiervoor is wel een aanpassing van de vergunningen nodig, een proces dat zo’n 9 maanden in beslag zal nemen.

Een andere kans op verbetering van het project is meer warmte-afname in de zomer – door warmte-afnemers, of door hoge temperatuur opslag (HTO). De technische haalbaarheid van HTO zal worden onderzocht door een ondiepe onderzoeksboring begin 2023.

Naast deze technische aspecten is de financiële haalbaarheid van het project zeer uitdagend. De SDE subsidietermijn is al deels verstreken. Binnenkort wordt bekend of deze verlengd kan worden, waardoor het projectrendement iets kan verbeteren. Daarnaast heeft het consortium te maken met stijgende kosten door de huidige hoge inflatie.

Ivar Nijenhuis, directeur Geocombinatie Leeuwarden: “Ondanks de tegenvallende doorlaatbaarheid van de ondergrond zoeken we met man en macht naar oplossingen om het aardwarmteproject te kunnen realiseren. Het draagvlak in Leeuwarden bij alle partijen is nog steeds groot. Aardwarmte is en blijft een prachtige duurzame oplossing voor Leeuwarden”.   

Als het besluit na de zomer positief is, betekent dit dat de tweede put geboord en getest wordt in de zomer van 2023. De eerste warmtelevering zou dan eind 2024 kunnen plaatsvinden. Dat is helaas een jaar later dan gepland, hetgeen we uiteraard betreuren.