Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Wat is aardwarmte?

Diep in de bodem ligt warm water opgeslagen in poreuze zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 31˚C. De energie die opgeslagen is in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Het warme water kan worden opgepompt en de energie is te gebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Als de temperatuur hoog genoeg is, is ook elektriciteitsproductie mogelijk.

Aardwarmte in Leeuwarden

Het project in Leeuwarden wordt ontwikkeld door een consortium van vier bedrijven. Bouwgroep Dijkstra Draisma is initiator van het aardwarmteproject. Shell zal de operationele diensten verlenen voor ontwikkeling en beheer van het geothermisch doublet en de aardwarmtecentrale. Het benodigde warmtenet wordt parallel ontwikkeld door Ennatuurlijk. Ennatuurlijk zal tevens de aflevering van de warmte verzorgen. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als niet-uitvoerende partner betrokken. Meer informatie over deze bedrijven vindt u elders op de site.

Boring en realisatie

Veiligheid en milieu

Warmtenet