Locatie-zoekgebied aardwarmtecentrale verlegd naar Leeuwarden Zuid

Gert SchurerNieuws

Zoals tijdens de informatieavond op 17 april reeds aangegeven is, zijn er het afgelopen half jaar uitgebreide geologische studies en onderzoeken uitgevoerd naar de ondergrond in Leeuwarden West en Zuid. Deze studies hebben o.a. aangetoond dat de potentie van de ondergrond aan de zuidkant van Leeuwarden nog beter lijkt dan die aan de westkant van Leeuwarden.

Daarom heeft het consortium het locatie-zoekgebied verlegd naar de zuidkant van Leeuwarden (onder het kanaal). Het consortium beschikt ook voor de zuidkant van Leeuwarden over een opsporingsvergunning. Er komt dus een andere plek voor de aardwarmtecentrale, de exacte locatie wordt nog verder gedetailleerd onderzocht.

Deze ontwikkeling heeft voor Leeuwarden West geen negatieve invloed op de kansen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening door aardwarmte. Ook wanneer de aardwarmtecentrale aan de zuidkant van de stad wordt gevestigd, kan Leeuwarden West worden aangesloten op het warmtenetwerk, evenals bijvoorbeeld de wijk Bilgaard.