Inzage ontwerp-besluiten Winningsplan en Omgevingsvergunning

Gert SchurerNieuws

Warmte van Leeuwarden heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan en de omgevingsvergunning voor de aardwarmte centrale ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK is voornemens om in te stemmen met de aanvragen, en van 9 juli tot en met 19 augustus liggen de ontwerp instemmingsbesluiten ter inzage op www.mijnbouwvergunningen.nl/leeuwarden en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de installatie, de geplande bedrijfsvoering en een beschrijving van de maatregelen die genomen zijn om de risico’s te beheersen. Het winningsplan is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen,  de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

De omgevingsvergunning betreft de aanvraag voor de vergunningen voor de bouw- en productiewerkzaamheden van de installatie. Deze vergunningsaanvraag is voorgelegd voor advies aan de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Staatstoezicht op de Mijnen. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.