De boring van de tweede put, die gepland stond voor het derde kwartaal van dit jaar, is vertraagd

Gert SchurerNieuws

De aanleiding voor deze vertraging is de brief aan de Tweede Kamer van Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten van eind vorig jaar. Hierin wordt aangegeven dat er een nieuwe wet over collectieve warmte in ontwikkeling is, waarin onder andere zal worden bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten voor een meerderheidsbelang in publieke handen dient te komen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe omgegaan wordt met projecten die al in ontwikkeling zijn, zoals Warmte van Leeuwarden. Daarom heeft Ennatuurlijk als warmteleverancier besloten te pauzeren met verdere investeringen in het warmtenet van Leeuwarden.

Omdat de ontwikkeling van de geothermiebron onlosmakelijk is verbonden aan de ontwikkeling van het warmtenet, zal de boring van de tweede put dus ook vertragen. Ivar Nijenhuis, directeur van Warmte van Leeuwarden: β€œDe voorbereidingen van de tweede put waren in volle gang, maar die hebben we nu gepauzeerd. Ik heb goede hoop dat alle partijen samen snel een passende oplossing vinden, zodat het project weer verder kan en we snel duurzame warmte kunnen gaan leveren in Leeuwarden.”

De vertraging van de tweede aardwarmteput heeft geen consequenties voor de geplande onderzoeksboring voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO). Deze vindt in het voorjaar plaats.

Voor het bericht van Ennatuurlijk: https://ennatuurlijk.nl/nieuws/investeringspauze-aardwarmte-in-leeuwarden