De boring van de tweede put, die gepland stond voor het derde kwartaal van dit jaar, is vertraagd

Gert Schurer Nieuws

De aanleiding voor deze vertraging is de brief aan de Tweede Kamer van Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten van eind vorig jaar. Hierin wordt aangegeven dat er een nieuwe wet over collectieve warmte in ontwikkeling is, waarin onder andere zal worden bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten voor een meerderheidsbelang in publieke handen dient te komen. Op dit …

Bijeenkomst direct betrokkenen

Gert Schurer Nieuws

Na onze aankondiging vorige maand dat we de tweede geothermieput gaan voorbereiden, hadden we afgelopen donderdag de gelegenheid om de direct betrokkenen weer te ontmoeten en bij te praten, en wel naast de boorlocatie bij Dairy Campus. Met de directe omgeving, provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente Waadhoeke en het Wetterskip blikten we terug op het afgelopen jaar, en gaven we …

Warmte van Leeuwarden bereidt de boring van de tweede put voor

Gert Schurer Nieuws

Het aardwarmteproject in Leeuwarden krijgt een vervolg. Het consortium Warmte van Leeuwarden heeft het besluit genomen om, na de boring van de eerste put eind 2021, de boring van de tweede put voor te bereiden. Na de eerste boring bleek na diverse brontesten dat de aardwarmtebron minder vermogen had dan verwacht. Hierdoor heeft de bron een beperktere capaciteit en is …

Na de zomer besluit boring tweede put

Gert Schurer Nieuws

Het consortium Warmte van Leeuwarden verwacht na de zomer een definitief besluit te kunnen nemen om de tweede put te boren. De uitgevoerde brontesten hebben minder aardwarmte vermogen aangetoond dan verwacht. Dit kan technisch worden opgelost door de retourtemperatuur uit het warmtenet te verlagen (door betere uitkoeling door de warmteafnemers, of door inzet van een warmtepomp), waardoor het bronvermogen wordt …

Resultaten productietest bekend

Gert Schurer Nieuws

Twee week geleden is de productietest voor de aardwarmtebron conform plan uitgevoerd. Na uitgebreide analyses van alle data blijkt dat de doorstroming van het water is verbeterd t.o.v. de injectietest van september jl., maar helaas niet zo hoog is als we gehoopt hadden. Dat betekent dat deze bron een beperkte capaciteit voor aardwarmte heeft. We onderzoeken nu optimalisaties, zoals het …

Productietest afgerond, analyseren gestart

Gert Schurer Nieuws

Nadat al het voorbereidend werk was afgerond zijn we zondag gestart met de productietest. Conform planning is deze inmiddels afgerond. Deze week wordt ook de meetsonde uit de put gehaald en wordt er gestart met het analyseren van alle opgehaalde data. We verwachten dat we half mei klaar te zijn met alle analyses en zullen dan de resultaten communiceren. Voor …

De eerste stap voor de volgende fase is gezet

Gert Schurer Nieuws

We zijn los met de volgende fase van het project. Vandaag is gestart met de eerste stap: het “stofzuigen” van de put. Over ruim anderhalve week zal deze fase eindigen met een nieuwe (productie)test van de bron en hopen we na analyse van de resultaten uiteraard op positief nieuws. Fingers crossed!

New Emmergy Congres

Gert Schurer Nieuws

Op donderdag 7 april was Warmte van Leeuwarden te gast bij het New Emmergy Congres. De vier consortiumleden (Shell, Ennatuurlijk, EBN en BGDD), de Gemeente Leeuwarden en twee Kopgroepklanten van het eerste uur (Achmea en MCL) waren samen op het podium om de bezoekers van het congres te informeren over ons project. Een prachtig voorbeeld van verbinding van de keten …

Nieuwe puttest in april

Jan Communicatie Nieuws

Er is de afgelopen maanden door alle partijen hard gewerkt om de mogelijke oorzaken te achterhalen voor de te lage doorstroming van het water tijdens de puttest. We denken de oorzaken en de bijbehorende oplossingen te hebben gevonden. Vanaf half april zullen we starten met de werkzaamheden aan de put. Daarna wordt een nieuwe puttest gedaan. De werkzaamheden aan de …

Additionele metingen dit weekend uitgevoerd

Gert Schurer Nieuws

Afgelopen weekend werden de additionele metingen uitgevoerd die, samen met de resultaten van het laboratoriumonderzoek, meer duidelijkheid gaan geven welke aanpassingen aan de put zullen moeten worden gedaan. De eerste resultaten van de loggings worden snel verwacht, waarna (samen met de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek) een besluit kan worden genomen over de verdere voortgang. Klik hier voor een korte impressie. …