Bouw en realisatie

Bouw en realisatie

De uitvoering van het aardwarmte project beslaat een aantal fases, van het bouwrijp maken van de grond, de boring van twee geothermieputten, het realiseren van de geothermiecentrale en het gebouw, tot de aanleg van het nieuwe warmtenet. Gedurende de realisatie van het project en de winningsperiode daarna heeft veiligheid voor zowel mens als milieu de hoogste prioriteit. Alle bouw en winningsactiviteiten blijven binnen de wet en regelgeving en zullen aan verschillende vergunningsprocedures onderhevig zijn.

Tijdslijn

 • Mei - juni 2021

  Bouwrijp maken van locatie

 • Juli - augustus 2021

  Boring eerste aardwarmte put

 • September 2021

  Injectietest aardwarmte put

 • In afwachting

  Constructie gebouw en aardwarmtecentrale

 • In afwachting

  In parallel aanleg van het warmtenet door Ennatuurlijk

 • In afwachting

  Boring tweede aardwarmte put

Omgevingsmanager

Vanaf 10 mei zal het terrein klaar worden gemaakt voor de boring. Er zal op een gedeelte van de locatie een vloeistofkerende vloer worden aangelegd om bodemverontreiniging tegen te gaan. Het klaarmaken van het terrein duurt ongeveer twee maanden, van begin mei tot begin juli 2021. Met name in mei zal er veel bouwverkeer af- en aanrijden, voornamelijk via de Newtonlaan.

Na het klaarmaken van de locatie worden de boortoren en hulpinstallaties opgebouwd, die de put zullen boren tot op ongeveer 2700 meter diepte. De boortoren heeft een mast van ongeveer 31 m hoogte en zal elektrisch worden aangedreven. Deze boring duurt ongeveer 1,5 maand, en zal 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgaan. Hierna zal de put worden getest door middel van een zogenaamde injectie test. Hierbij zal zout water de put ingepompt worden om te testen of de beoogde ondergrondse gesteenteformatie voldoende capaciteit heeft om het water dat later geproduceerd zal worden op te nemen. De eerste put die geboord wordt is de injectieput, de tweede put is de productieput waaruit het water geproduceerd wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Allesoveraardwarmte.nl.

Na de eerste boring en de puttest wordt bepaald of er voldoende warmte uit de ondergrond gehaald kan worden om de bedrijven en huizen duurzaam te verwarmen. Bij een positief resultaat zal worden overgegaan tot ontwikkeling van de rest van het project, te beginnen met het realiseren van het gebouw waarin alle installaties zullen worden opgesteld. De boring van de tweede put, om het aardwarmte doublet compleet te maken, staat daarbij in Q3 2022 gepland.

Mocht u vragen hebben over de boring en het bouwproces kunt u in contact treden met Gert Schurer, communicatie- en omgevingsmanager voor Warmte van Leeuwarden. U kunt hem bereiken door een mail te sturen naar info@warmtevanleeuwarden.nl