Boring vertraagd in de media

Gert SchurerMedia

Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant Klik hier voor het radio-interview op Omrop Fryslân (start 1.19.45) Klik hier voor het artikel in het Friesch Dagblad

De boring van de tweede put, die gepland stond voor het derde kwartaal van dit jaar, is vertraagd

Gert SchurerNieuws

De aanleiding voor deze vertraging is de brief aan de Tweede Kamer van Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten van eind vorig jaar. Hierin wordt aangegeven dat er een nieuwe wet over collectieve warmte in ontwikkeling is, waarin onder andere zal worden bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten voor een meerderheidsbelang in publieke handen dient te komen. Op dit …

Bijeenkomst direct betrokkenen

Gert SchurerNieuws

Na onze aankondiging vorige maand dat we de tweede geothermieput gaan voorbereiden, hadden we afgelopen donderdag de gelegenheid om de direct betrokkenen weer te ontmoeten en bij te praten, en wel naast de boorlocatie bij Dairy Campus. Met de directe omgeving, provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente Waadhoeke en het Wetterskip blikten we terug op het afgelopen jaar, en gaven we …

Het vervolg op de tweede put in de media

Gert SchurerMedia

Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant Klik hier voor de link naar Omrop Fryslân Klik hier voor het radio-interview op Omrop Fryslân (begint op 7 minuten)

Warmte van Leeuwarden bereidt de boring van de tweede put voor

Gert SchurerNieuws

Het aardwarmteproject in Leeuwarden krijgt een vervolg. Het consortium Warmte van Leeuwarden heeft het besluit genomen om, na de boring van de eerste put eind 2021, de boring van de tweede put voor te bereiden. Na de eerste boring bleek na diverse brontesten dat de aardwarmtebron minder vermogen had dan verwacht. Hierdoor heeft de bron een beperktere capaciteit en is …

Na de zomer besluit boring tweede put

Gert SchurerNieuws

Het consortium Warmte van Leeuwarden verwacht na de zomer een definitief besluit te kunnen nemen om de tweede put te boren. De uitgevoerde brontesten hebben minder aardwarmte vermogen aangetoond dan verwacht. Dit kan technisch worden opgelost door de retourtemperatuur uit het warmtenet te verlagen (door betere uitkoeling door de warmteafnemers, of door inzet van een warmtepomp), waardoor het bronvermogen wordt …

De tweede brontest in de media

Gert SchurerMedia

Klik hier voor de uitzending bij Hjoed op Omrop Fryslân TV (item begint na 3 minuten). Klik hier voor het radio-interview op Omrop Fryslân Radio (item begint na 17 minuten) Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant Klik hier voor het artikel in het Friesch Dagblad

Resultaten productietest bekend

Gert SchurerNieuws

Twee week geleden is de productietest voor de aardwarmtebron conform plan uitgevoerd. Na uitgebreide analyses van alle data blijkt dat de doorstroming van het water is verbeterd t.o.v. de injectietest van september jl., maar helaas niet zo hoog is als we gehoopt hadden. Dat betekent dat deze bron een beperkte capaciteit voor aardwarmte heeft. We onderzoeken nu optimalisaties, zoals het …

Productietest afgerond, analyseren gestart

Gert SchurerNieuws

Nadat al het voorbereidend werk was afgerond zijn we zondag gestart met de productietest. Conform planning is deze inmiddels afgerond. Deze week wordt ook de meetsonde uit de put gehaald en wordt er gestart met het analyseren van alle opgehaalde data. We verwachten dat we half mei klaar te zijn met alle analyses en zullen dan de resultaten communiceren. Voor …