Resultaten productietest bekend

Gert Schurer Nieuws

Twee week geleden is de productietest voor de aardwarmtebron conform plan uitgevoerd. Na uitgebreide analyses van alle data blijkt dat de doorstroming van het water is verbeterd t.o.v. de injectietest van september jl., maar helaas niet zo hoog is als we gehoopt hadden. Dat betekent dat deze bron een beperkte capaciteit voor aardwarmte heeft. We onderzoeken nu optimalisaties, zoals het …

Productietest afgerond, analyseren gestart

Gert Schurer Nieuws

Nadat al het voorbereidend werk was afgerond zijn we zondag gestart met de productietest. Conform planning is deze inmiddels afgerond. Deze week wordt ook de meetsonde uit de put gehaald en wordt er gestart met het analyseren van alle opgehaalde data. We verwachten dat we half mei klaar te zijn met alle analyses en zullen dan de resultaten communiceren. Voor …

De eerste stap voor de volgende fase is gezet

Gert Schurer Nieuws

We zijn los met de volgende fase van het project. Vandaag is gestart met de eerste stap: het “stofzuigen” van de put. Over ruim anderhalve week zal deze fase eindigen met een nieuwe (productie)test van de bron en hopen we na analyse van de resultaten uiteraard op positief nieuws. Fingers crossed!

New Emmergy Congres

Gert Schurer Nieuws

Op donderdag 7 april was Warmte van Leeuwarden te gast bij het New Emmergy Congres. De vier consortiumleden (Shell, Ennatuurlijk, EBN en BGDD), de Gemeente Leeuwarden en twee Kopgroepklanten van het eerste uur (Achmea en MCL) waren samen op het podium om de bezoekers van het congres te informeren over ons project. Een prachtig voorbeeld van verbinding van de keten …

Additionele metingen dit weekend uitgevoerd

Gert Schurer Nieuws

Afgelopen weekend werden de additionele metingen uitgevoerd die, samen met de resultaten van het laboratoriumonderzoek, meer duidelijkheid gaan geven welke aanpassingen aan de put zullen moeten worden gedaan. De eerste resultaten van de loggings worden snel verwacht, waarna (samen met de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek) een besluit kan worden genomen over de verdere voortgang. Klik hier voor een korte impressie. …

Druk bezig met het testen van de put

Gert Schurer Nieuws

De boring is klaar, we zijn nu druk bezig met de puttest. Hiervoor is veel voorbereidingswerk nodig. Over ongeveer een week zal de test afgerond zijn. Dan beginnen we met het afbreken en verwijderen van de boortoren. We hopen op een goed testresultaat! Klik hier voor de laatste dronebeelden.

Rondleiding Kopgroep

Gert Schurer Nieuws

Rondleidingen tijdens een boring naar aardwarmte zijn uniek. Op 11 augustus ontvingen we een delegatie van de Kopgroepleden, de klanten van het eerste uur. Na een presentatie over de techniek van de boring vanuit Dairy Campus volgde de rondleiding. De specialisten op de locatie gaven iedereen een kijkje in de keuken. Van gedevieerd boren tot mud loggen: de Kopgroep weet …