Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte in Leeuwarden

Vragen en antwoorden.
Het project in Leeuwarden wordt ontwikkeld door een consortium van vier bedrijven:
Bouwgroep Dijkstra Draisma is initiator en ontwikkelaar van het aardwarmteproject. Tevens zal Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouw van de opstallen verzorgen. Shell zal de operator zijn en is van daaruit verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van het geothermisch doublet en de aardwarmtecentrale. Het benodigde warmtenet wordt ontwikkeld door Ennatuurlijk. Ennatuurlijk zal tevens de aflevering van de warmte verzorgen. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als niet-uitvoerende partner betrokken. Meer informatie over deze bedrijven vindt u elders op de site.